Tin tức

Tổ hợp Republic Plaza (18E Cộng Hòa)

00:00 - 01/12/2018

Tin tức

Công Ty TNHH Công Nghệ IBP, Cung cấp và lắp đặt 5 Tank chứa nước (FRP/GRP Tank) cho dự án khu tổ hợp Republic Plaza (hay gọi là 18E Cộng Hòa)

Xem chi tiết

Biệt thự trên không - Serenity Sky Villas

21:51 - 06/06/2018

Tin tức

Công Ty TNHH Công Nghệ IBP, Cung cấp và lắp đặt Tank chứa nước sinh hoạt (FRP/GRP Tank). Với kích thước: 5m x 3m x 2.5mH (2 ngăn), 37.5m3 cho dự án Biệt thự trên không - Serenity Sky Villas

Xem chi tiết

Đối tác của chúng tôi